fbpx

Làm thế nào để mở lòng với người khác?

NRL: Em nghĩ là em gặp vấn đề về sự mở lòng. Làm thế nào để em có thể giải quyết nó?
NCS: Vấn đề về sự mở lòng của em cụ thể là thế nào?
NRL: Em chưa muốn mở lòng với mọi người trong công ty.
NCS: Theo em mở lòng là gì? Tại sao em lại không mở lòng với mọi người?
NCS: Em sợ bị người khác đánh giá.

NCS: Mở lòng là một từ nhẹ nhàng, và hình như đang không nêu lên vấn đề chính. Sự mở lòng có thể liên quan trực tiếp đến sự chưa thành thật (chưa dũng cảm để chia ra ra sự thật bên trong), xuất phát từ việc em sợ bị người khác đánh giá nhưng cũng có thể là do em suy diễn, định kiến và áp đặt suy nghĩ của mình về người khác, mọi thứ xung quanh, hay chính em.
.

NRL: Vậy em cần làm gì ạ?
NCS: Em có thể bắt đầu từ việc học cách thành thật với chính mình, chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, rồi mọi người và dũng cảm chia sẻ sự thật mà không có sự định kiến, áp đặt và suy diễn trong đó.
NCS: Đó là một việc không dễ dàng. Em có thể tự quan sát sâu vào bên trong, tư duy để biết, hiểu những nguyên nhân khác nữa và giải quyết.

/ Ghi lại bởi Những Người Rèn Luyện.
/ Minh hoạ bởi Akira Kusaka.

Đối thoại 7.
#Doithoai #Ngam #Nhungnguoirenluyen #WellLvingVietnam

Nội dung này được dựa trên quan điểm cá nhân, nhìn nhận khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi thời điểm nhất định. Chuyên mục được viết theo tiêu chuẩn xuất bản riêng và có thể đã được chỉnh sửa để phù hợp với việc truyền đạt đúng hay rõ ràng thông tin, nhưng có thể không hoàn toàn chính xác bởi sự giới hạn của ngôn ngữ, có thể được nhìn nhận khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi thời điểm nhất định.

NGẪM là những lời chia sẻ bởi Người Rèn luyện (NRL) và Người Chia sẻ (NCS) trong những buổi rèn luyện hàng tuần của Chúng tôi.
Nội dung này được dựa trên quan điểm cá nhân, nhìn nhận khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi thời điểm nhất định. Chuyên mục được viết theo tiêu chuẩn xuất bản riêng và có thể đã được chỉnh sửa để phù hợp với việc truyền đạt đúng hay rõ ràng thông tin, nhưng có thể không hoàn toàn chính xác bởi sự giới hạn của ngôn ngữ, có thể được nhìn nhận khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi thời điểm nhất định.

WellLiving Vietnam là hệ sinh thái các giải pháp giúp nâng cao chất lượng sống toàn diện của con người, bắt đầu từ kiến thức và không gian sống.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top