fbpx

Làm sao em có thể yêu thương mọi người như nhau?

NRL: Làm sao em có thể yêu thương mọi người như nhau?
NCS: Định nghĩa yêu thương của em là gì?
NRL: Yêu thương là việc em có thể giúp mọi người một cách không vụ lợi.
NCS: Tại sao em nghĩ em đang yêu thương mọi người không như nhau?
NRL: Vì có một nhóm người em yêu thương, nhưng một nhóm thì em không.
NRL: Sự khác biệt giữa họ là gì?
NCS: Người em yêu thương là người quan trọng. Dù không gắn bó lâu dài nhưng em yêu thương họ vì đã từng chia sẻ gắn bó với nhau, và em sẽ nhớ họ.
NCS: Những người em không yêu thương là những người có tầm quan trọng thấp. Sau này cuộc sống của em chắc chắn không có mặt họ và em sẽ quên theo nghĩa đen.
NRL: Hai nhóm người cùng dành thời gian chia sẻ, làm sao em xác định được những người không quên và những người sẽ quên?
NCS: Em nghĩ là trải qua khoảnh khắc khó quên, đồng điệu thì sẽ khó quên. Còn các mối quan hệ khác đều dựa trên có lợi, không có kết nối về cảm xúc.
NRL: Tức là một bên em có những sự đồng điệu hay kết nối về cảm xúc, còn một bên thì không?
NCS: Vâng.
NRL: Tình yêu thương xuất phát từ đâu? Từ em hay từ họ?
NCS: Từ em ạ.

NRL: Em thấy đó, dựa ngay trên những câu trả lời của em thôi, tình yêu thương của em là một hành động được thực hiện dựa trên sự ảnh hưởng của cảm xúc, cảm giác hay suy nghĩ, đôi khi có thể là sự dán nhãn, định kiến, niềm tin. Những cảm xúc, cảm giác hay suy nghĩ này khác nhau do bị tác động bởi những người khác nhau, những điều khác nhau.
NRL: Tình yêu thương mà em nói đến có thể là tình yêu thương có điều kiện, bề mặt, không ổn định, không bền lâu.
NRL: Khi trước tiên em không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc, cảm giác, suy nghĩ của mình thì có thể em mới yêu thương mọi người như nhau được.

.

/ Ghi lại bởi Những Người Rèn Luyện.
/ Minh hoạ bởi Maggie Chiang.

Đối thoại 2.

#Doithoai #Ngam #Nhungnguoirenluyen #WellLvingVietnam

NGẪM là những lời chia sẻ bởi Người Rèn luyện (NRL) và Người Chia sẻ (NCS) trong những buổi rèn luyện hàng tuần của Chúng tôi.

Nội dung này được dựa trên quan điểm cá nhân, nhìn nhận khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi thời điểm nhất định. Chuyên mục được viết theo tiêu chuẩn xuất bản riêng và có thể đã được chỉnh sửa để phù hợp với việc truyền đạt đúng hay rõ ràng thông tin, nhưng có thể không hoàn toàn chính xác bởi sự giới hạn của ngôn ngữ, có thể được nhìn nhận khác nhau tùy theo mỗi người, mỗi thời điểm nhất định.

WellLiving Vietnam là hệ sinh thái các giải pháp giúp nâng cao chất lượng sống toàn diện của con người, bắt đầu từ kiến thức và không gian sống.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top